HAZIR BETON KUMU ÜRETİMİ
   1999 Körfez depreminde meydana gelen ağır hasarların nedenlerinden en önemlilerinden birisinin; deniz kumunun betonda kullanılmasından doğan kalite zafiyeti olduğu bilinmektedir. Deprem sonrası çıkartılan yönetmelikler, endüstriyel hazır beton üretiminin önemini çok artırmıştır. Yıllardır kömür ve seramik hammaddesi üretimi yaptığımız maden ocaklarında mevcut olan, fakat çeşitli sebeplerden günümüzde seramikte kullanılmayan kuvars kumu seviyelerine yönelik olarak yaptığımız araştırmalarda; bu seviyelerden yıkama işlemi sonucunda, hazır beton üretimi için istenilen kalitede kuvars kumu üretiminin mümkün olduğu görülmüştür.
   Bu çalışmalar sonucunda firmamız 2000 yılı içersinde yaptığı yatırımla; İstanbul içi ve yakın çevresinde bulunan beton santralleri için 100.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip bir kum yıkama tesisi kurmuştur. Üretime geçtikten sonraki gelişmeler, firmamızı kapasite artırmaya teşvik etmiş ve yıllık üretim kapasitesi 200.000 tona çıkarılmıştır. Ayrıca Tedaş, İgdaş, İSKİ’nın onayladığı doğalgaz dolgu ve dolgu kumlarının üretim hizmetini de vermekteyiz.
    Hazır beton sektörü için de, seramik sektöründe yıllardır tavizsiz izlediğimiz müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuzu takip ederek, istenilen kalitede ve gereken zamanda teslim esaslı bir üretim politikası izlenmektedir. Hazır beton kumu üretimi, önümüzdeki yıllar içinde gelişme ve büyümeye açık pozisyonu ve ayrıca maden ocaklarında üretim verimini artırıcı niteliği ile firmamızın madencilik sektöründeki ana faaliyet dallarından biri olmaya devam edecektir.